dinsdag 29 april 2008

I'm ready!!!

I'm totally ready!!! The cupcakes are done, the orange flowers are in the vase, the flag is waiting....tomorrow it's Queensday!!!!!!!!!


Ik ben er helemaal klaar voor! De cakejes zijn klaar, de oranje bloemen staan in de vaas, de vlag staat klaar....morgen is het Koninginnedag!!!! :)

vrijdag 25 april 2008

Old

Look at this site http://www.etsy.com/shop.php?user_id=5177112, I mean, how cute can it be???!!! I bought some stuff and this cards I made with it.


Kijk eens op deze site http://www.etsy.com/shop.php?user_id=5177112. Hoe schattig is dit???!!! Ik heb er een aantal gekocht en deze kaartjes ermee gemaakt. O ja, proberen te dowloaden zonder te betalen heeft geen zin hoor :)!

maandag 21 april 2008

Tilda & Co: Girly but Blue

Ok, it's not the best card I've ever made, but this is what I came up with for the challenge for Tilda & Co....
Ok, het is niet het leukste kaartje wat ik ooit gemaakt heb, maar deze is voor de challenge van Tilda & C0....

Sold!!

The 2 lay-outs that I've made with the beach pictures (down here) are sold! They're gonna hang in a bed&breakfast in Katwijk! How fun is that!?:)

De 2 lay-outs die ik gemaakt heb met de strandfoto's (in het bericht hier onder) zijn verkocht! Ze komen te hangen in een bed&breakfast in Katwijk! Hoe leuk is dat?!:) Ben helemaal trots!!

vrijdag 18 april 2008

Aan de kust...van Katwijk


I made these pictures a few weeks ago when we spend a few days in Katwijk aan Zee. It was not easy to work with this paper (I am used to lots of colors :)) but I think it works out well. My dear husband looooooves them!:) (sorry about the flashlight in the right frame....)


Deze foto's heb ik een paar weken geleden gemaakt toen we een paar dagen in Katwijk aan Zee waren. Het was niet makkelijk om met dit papier te werken (ik ben gewend aan een boel kleurtjes:)) maar ik ben er wel tevreden over. Mijn hubbie vindt het in elk geval fantastisch!!!:)

(sorry voor het flitslicht in de rechter lijst....)

dinsdag 15 april 2008

Tilda & Co, Ribbon Galore

And again a card for Tilda & Co! :)
I've used ribbon under Tilda, in the flower and to make a border.
En weer een kaartje voor Tilda & Co.
Ik heb lint gebruikt onder Tilda, in de bloem en aan de zijkant.

maandag 14 april 2008

New stuff

I made some stuff for Scrapdelight what I can show you now. Normaly I don't use colors like these, but I loved the papers very much so I had to give it a try :) It's about my daughter and a friend of hers.
Voor Scrapdelight had ik nog wat gemaakt wat ik nu dan laten zien. Normaal gesproken gebruik ik geen pastel kleuren, maar ik vond dit papier zo mooi dat ik het toch maar eens geprobeerd heb:) Op de foto staat Klaudia en een vriendin.


This card is for a couple who is gonna merrie and didn't like to much fuss, so this is what I made for them :)

Deze kaart is voor een stel wat gaat trouwen, maar niet van veel poespas houdt...Dus heb ik deze kaart voor ze gemaakt :)

donderdag 10 april 2008

Arte Y Pico AwardIt's a big honour for me to get this award!! I get it from Monique, because she is inspired by my work! Thanks a lot Monique!! It's an award for people who inspire others with their work.

The 5 people who inspire me are: Rozella (because she made the most beautiful stuff), Ingrid (because I'm jealous about her style :)), Peter (because he's one of the few guys in the scrapworld and he makes great stuff), Marije (because she made such 'happy' stuff) and Peet (she made the most beautiful cards I have ever seen!!)

Wat een eer om deze award te krijgen! Ik krijg hem van Monique omdat ze geïnspireerd is door mijn werk! Bedankt Monique! Het is een award voor mensen die anderen inpireren met hun werk.

De 5 mensen die mij inspireren zijn: Rozella (omdat ze de meest fantastische dingen maakt), Ingrid (omdat ik jaloers ben op haar stijl :)), Peter (omdat hij 1 van de weinige mannen in de scrapwereld is en prachtige dingen maakt), Marije (omdat ze zulk vrolijk werk maakt) en Peet (zij maakt echt de mooiste kaarten die ik ooit gezien heb!)

woensdag 9 april 2008

Tilda & Co: Stitch Me Up

Again a challenge from Tilda & Co. This time we had to use stitches. So thats what I did :)

I stitched her dress and around the cards. Hope you all like it!


En weer een challenge van Tilda & Co. Deze keer moest naald en draad gebruikt worden, dus dat heb ik dan maar gedaan :) Ik heb de bloemetjes op het jurkje geborduurd en de randen langs de kaart.

dinsdag 8 april 2008

Koninginnedag

For Scrapdelight I've made an album with my Bind it All. It's about Queensday, I guess thats real Dutch :) I used a lot of crowns (thank you Anja) and papers of Creative Cafe.
Voor Scrapdelight heb ik een album gemaakt met de Bind it All. Het boekje gaat om en om naar beide kanten open. Ik heb op bijna elke bladzijde een kroon gebruikt (bedankt Anja!) en papier van Creative Cafe.

Maybe it's a little weard, but when I'm scrapping I had to use the leftovers right away....So, this is what I made with the leftovers:)

Misschien een beetje raar, maar als ik bezig ben met scrappen, dan moet het papier eigenlijk direct op....Deze heb ik dus ook gemaakt met Creative Cafe.

zaterdag 5 april 2008

Yes, I won! :)We are challenged bij Scrapdelight for a Love-challenge! We could make anything, if it's love! This is what I made and guess what? I won! It was a gift for friends who've been married for 15 years.


Op de site van Scrapdelight stond een Love-challenge. Je mocht alles maken, als het maar liefde was. Dit heb ik gemaakt en raad eens? Ik heb gewonnen :)! Ik heb het gemaakt voor vrienden die 15 jaar getrouwd waren.

And this is what I get! Thanks Michelle!!!!
En dit is wat ik gekregen heb! Bedankt Michelle!!!

woensdag 2 april 2008

Loen

This afternoon I was playing with my Silhouette. On Monique's site I found a wordbook and desided to give it a try. Well, it took me a few hours, but now I know how to do it!!! I made this one for my daughters friend who is having her birthday. Her name is Heleen, but her friends call her Loen. That's the word I made. I guess I didn't need to say that I'm very, very happy with my Silhouette?! :)


Vanmiddag ben ik aan het spelen geweest met m'n Silhouette. Op de site van Monique vond ik een wordbook en ik besloot om het maar te proberen. Geloof me, het duurde een aantal uur voor ik alles door had en er mee klaar was, maar nu weet ik hoe het moet!! Deze heb ik gemaakt voor een vriendin van m'n dochter. Ze viert vrijdag haar verjaardag. Haar naam is Heleen, maar haar vrienden noemen haar Loen. Dat is het woord wat ik gemaakt heb. Ik hoef denk ik niet te zeggen dat ik errug blij ben met m'n Silhouette?! :)

dinsdag 1 april 2008

Tilda&Co Mix and Match

Again a challenge on the blog of Tilda & Co! This time we had to mix and match the stamps. This is what I have done: I cut the wings from a Tilda and gave them to the dog. From the Tilda with the ice-cream, I cut of her arm (poor thing:)) and put it on the sitting Tilda. From the cake I picked the strawberry so she can eat it. The fleece from the seat is cut from anonther seat....Once I get started it was hard to stop!!!!


En weer een challenge van Tilda & Co! Deze keer is het de bedoeling om onderdelen met elkaar uit te wisselen. Dit is wat ik heb gedaan: de vleugels van een Tilda heb ik aan het hondje gegeven. Van de ijs etende Tilda heb ik de arm afgeknipt (arm kind) en op de zittende Tilda geplakt. Van de cake heb ik de aardbei gehaald zodat ze die kan eten. De vacht op de bank komt weer van een andere bank....Toen ik eenmaal begon met ruilen was het moeilijk om te stoppen!

This one I made just because she is so sweet :)

Deze is gewoon omdat ze zo'n lieverdje is :)